Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie doboru montażu i serwisu odnawialnych źródeł energii oraz innych proekologicznych systemów grzewczych, producentów wiodących marek.Pomagamy w załatwieniu formalności dotyczących dotacji.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą prosimy o kontakt.
Kontakt z doradcą techniczno handlowym: tel. 888-119-487
889-879-686
12-632-01-25
Dane teleadresowe:
FHU Acacia
Ul.Zakopiańska 235
30-435 Kraków
www.krakow-dotacje.pl
biuro@acacia.pl
tel. 12-632-01-25

DOTACJA DO WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO

Zamknij

W związku z planowanym przez wydział ochrony środowiska UMK, zakazem palenia węglem na terenie Gminy Kraków, Miasto wychodzi naprzeciw mieszkańcom i oferuje dofinansowania do likwidacji kotłowni węglowych, oraz zakupu i montażu pieców proekologicznych (gazowych, elektrycznych, olejowych).

Dotacja do zakupu i montażu pieca w 2013 roku wynosiła 900,00zł za każdy kW zamontowanego proekologicznego pieca.

Realizacja zadania którego dotyczy dotacja, możliwa jest po uprzednim podpisaniu umowy dotacyjnej z Urzędem Miasta Krakowa, i tylko w takim przypadku dotacja może zostać wypłacona. Dofinansowanie nie dotyczy zadań zrealizowanych przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

Wnioski o dotację przyjmowane są w UM Krakowa przez cały rok, wzór wniosku publikowany jest w pierwszej połowie stycznia, danego roku, w którym ubiegać się można o dotacje.
Więcej informacji formalno-technicznych, dostępnych na stronie internetowej Miasta Krakowa, oraz u Naszego doradcy techniczno-handlowego.

DOTACJA DO MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Zamknij

Kolektory słoneczne służą do ogrzewania cwu. W niektórych przypadkach również do wspomagania co, należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie daje gwarancję zadowolenia tylko w przypadku istniejącego ogrzewania niskotemperaturowego.
W Krakowie można ubiegać się o dotacje:

  • z NFOŚiGW w wysokości 45% Dotacja udzielana jest na bieżąco w formie dopłaty do kredytu bankowego, w bankach spółdzielczych. Dotacja do zakupu i montażu kolektorów, przeznaczona jest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Wysokość dotacji równa jest 45% kosztów kwalifikowanych, obliczonych na podstawie ilości mkw powierzchni czynnej kolektora słonecznego, i na chwilę obecną wynosi 2250,00zł do każdego mkw powierzchni czynnej kolektora.

  • z UM Krakowa, Wydziału Ochrony Środowiska Dotacja udzielana jest po uprzednim złożeniu wniosku w UMK. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie ilości mkw zamontowanych kolektorów słonecznych. W roku 2013 dotacja wynosiła 1000,00zł za każdy zamontowany mkw kolektora. Dofinansowanie nie dotyczy zadań zrealizowanych przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Więcej informacji na temat dotacji i jej rozliczenia u Naszego doradcy techniczno-handlowego, oraz na stronie www.solarne-kolektory.pl

DOTACJA DO MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

Zamknij

Budowa własnej mikroelektrowni stała się prostsza i tańsza, dzięki dofinansowaniu z WFOŚ. Dotacja do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych (baterii słonecznych) wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 15000,00zł, i dotyczy mieszkańców małopolski. Dotacja jest udzielana w formie dopłaty do kredytu bankowego, udzielanego przez BOŚ Bank. Bank ten też pośredniczy w udzielaniu dotacji do termomodernizacji. Więcej informacji na temat tej dotacji i dotacji do termomodernizacji budynków mieszkalnych, u Naszego doradcy techniczno-handlowego, bądź na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz BOŚ Banku.

DOTACJA DO BUDOWY ZBIORNIKÓW NISKIEJ RETENCJI

Zamknij

  • Od 2014 roku UM Krakowa planuje wprowadzić dofinansowania do zakupu i montażu zbiorników gromadzących wodę opadową, deszczówkę, bądź też do włączenia wody opadowej do studzienek kanalizacyjnych. Planowana wysokość dotacji do budowy zbiorników to 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5000,00zł, a do podłączenia do sieci kanalizacyjnej nie więcej niż 3000,00zł. Dotacja udzielana będzie po uprzednim złożeniu wniosku w UMK. Dofinansowanie nie dotyczy zadań zrealizowanych przed podpisaniem umowy dotacyjnej.